Acasa Anunturi si evenimente Conducerea baroului Contact Abonare RSS
Marti, 18 Octombrie 2016 15:12
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 26 OCTOMRIE 2016 ( MIERCURI ), ora 15
citeste in continuare
Marti, 11 Octombrie 2016 13:45
Hotarirea nr. 35 din 21 septembrie 2016 a Consiliului Baroului Bihor privind publicitatea prin internet a formelor de exercitare a profesiei de avocat
citeste in continuare
Luni, 03 Octombrie 2016 16:43
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna OCTOMBRIE 2016
citeste in continuare
Luni, 12 Septembrie 2016 16:59
Sedinta Consiliu 21 septembrie 2016
citeste in continuare
Vineri, 09 Septembrie 2016 08:42
Examenul de primire în profesie din data de 12.09.2016 se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest Timişoara
citeste in continuare
Miercuri, 31 August 2016 16:10
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna SEPTEMBRIE 2016 (Oradea, Salonta, Beius)
citeste in continuare
Vineri, 19 August 2016 00:03
Publicam alaturat: Hotarirea nr. 58 din 17 august 2016 a Consiliului Baroului Bihor, cuprinzind rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat, a candidatilor care au depus la Baroul Bihor cereri de participare la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2016
Proces verbal de afisare a Hotaririi nr. 58/17.08.2016.
citeste in continuare
Miercuri, 03 August 2016 21:24
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna AUGUST 2016 (Oradea, Salonta, Beius)
citeste in continuare
Marti, 02 August 2016 20:59
Publicam HOTARIREA nr. 139/27.07.2016 a Consiliului U.N.B.R., privind adoptarea Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor
citeste in continuare
Luni, 18 Iulie 2016 14:55
Publicăm alăturat Proiectul Statutului CAA (varianta de lucru din 15 iulie 2016)
citeste in continuare
Sambata, 16 Iulie 2016 11:31
IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016
citeste in continuare
Marti, 12 Iulie 2016 16:02
Hotariri ale Consiliului Baroului Bihor, adoptate in sedintele ordinare din 22 iunie 2016 si 6 iulie 2016
citeste in continuare
Joi, 07 Iulie 2016 21:56
Tabloul avocatilor a fost actualizat cu data de 1 IULIE 2016
citeste in continuare
Joi, 30 Iunie 2016 19:33
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 6 IULIE 2016 (MIERCURI ) , ora 14
citeste in continuare
Joi, 30 Iunie 2016 19:32
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna IULIE 2016
citeste in continuare
Vineri, 24 Iunie 2016 12:08

Stimați colegi,

Ne aflăm astăzi la Alba Iulia, oraș istoric, cu multiple semnificații în ceea ce privește unitatea națiunii. Ceea ce a dus la această unitate, a fost un ideal comun, care a dat oamenilor forța necesară înfăptuirii Marii Uniri.

Sărbătorim în fiecare an, la data de 24 iunie, Ziua Avocatului Român, care are la bază tot un ideal comun, și anume acela al avocaților, care în urmă cu 152 de ani au realizat că numai uniți într-un corp profesional cu valori și principii comune le va da forța pentru înfăptuirea dreptății în această țară. În 1864 a intrat în vigoare Legea pentru constituirea Corpului de Advocați, act normativ care a pus bazele avocaturii moderne și a fost prima lege care a consacrat organizarea profesiei într-un corp unitar. Această unitate s-a concretizat într-un spirit vizionar, care constituie temeiul avocaturii și în zilele noastre.

Celebrăm astăzi valorile transmise de predecesorii noștri, unitatea profesiei bazată pe aspirația pentru adevăr și dreptate, pe principiile fundamentale pe care s-a construit profesia noastră.

Și iată că, printr-o fericită coincidență, ne aflăm și într-un cadru în care împărtășirea valorilor comune ale avocaților depășește granițele țării. Tot aici, la Alba Iulia, are loc cel de-al XXX lea Congres al Uniunii Avocaților Europeni, la care sunt prezenți avocați și alți profesioniști ai dreptului din toate colțurile Europei. Tema acestui Congres este ”Provocările cu care se confruntă avocatul în Europa secolului XXI”.

Da, sunt provocări, foarte multe provocări, de neimaginat cu doar câțiva ani în urmă! Provocările asupra profesiei se globalizează și sunt convins că inclusiv colegii noștri din alte țări, prezenți aici, le vor recunoaște. În condițiile expansiunii terorismului și a crimei organizate, păstrarea unui echilibru între drepturile fundamentale ale cetățenilor a devenit o misiune extrem de dificilă atât pentru autorități, în procesul legislativ, cât și pentru avocați și magistrați.

Mecanismele prin care sunt apărate drepturile fundamentale – dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil – se dereglează sub presiunea unor evenimente dramatice tot mai frecvente, care schimbă din temelii prioritățile și perspectivele legislative.

Am văzut deja că atât în România cât și în restul lumii catastrofele sunt cele care aduc mari reforme legislative. Numai că în aceste condiții, sub presiunea marilor emoții cauzate de astfel de evenimente, prezumția de nevinovăție, una dintre principalele arme ale apărării, devine o sintagmă lipsită de conținut. Oricine este arătat cu degetul în spațiul public devine suspect de drept! Este extrem de greu să dai credibilitate argumentelor pentru clientul tău, când acesta este supus deja oprobriului public prin media, când este condamnat deja de opinia publică.

Apare o justiție paralelă, în afara sălilor de tribunal, în care acuzarea și apărarea duc un război publicitar, în care forța care are PR-ul mai puternic câștigă. În acest război, care incită la răzbunare, profesia de avocat este atacată implicit. Suntem în permanență sub presiunea oprobriului public, alături de clienții noștri prezumați vinovați. Argumentele raționale, tehnice pălesc sub marea forță a emoțiilor publice. Trăim într-o epocă a diseminării instantanee a informației în toate colțurile lumii. Nu mai avem timpul de altădată pentru ”pregătirea apărării” când ne trezim cu acuzarea gata făcută în media, înainte chiar de orice acuzare oficială, în timpul perchezițiilor la care asistă mulțimea, la scara casei în care se efectuează.

Din păcate, chiar și discursul politic anticorupție conține în anumite cazuri și elemente de propagandă împotriva profesiei de avocat, acuzată că apără criminalii, teroriștii, hoții, prezumați deja vinovați și nu drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

Confuzia planează asupra principiilor de drept și ale apărării care erau de la sine înțelese până nu de mult atât de către legislativ cât și de către toți cetățenii. Puțini mai sunt aceia care realizează că fiecare om are dreptul la apărare atunci când apărarea este ea înseși acuzată, când prezumția de nevinovăție este sacrificată pe altarul unei justiții paralele, care este, de fapt, o injustiție. Scopul pentru care au fost setate principiile fundamentale ale profesiei, în special secretul profesional, este distorsionat în scopuri propagandistice. Iată cu câte controverse s-a confruntat proiectul de modificare a legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, în care am dorit să întărim anumite garanții în apărarea justițiabilului. Câte acuze nefondate au fost aduse acestui proiect și culmea, astfel de acuze au provenit de la oameni prezumați că înțeleg principiile pe care sunt construite apărarea și justiția în general.

Unul dintre principiile fundamentale, cel al secretului profesional, care a stat dintotdeauna la baza credibilității avocatului este atacat, poreclit ”superimunitate”, calomniat că ar fi un tertip menit să ascundă complicități ale avocaților cu clienții lor. În ultima vreme, aproape că nu a trecut zi să nu apară vreo ”calomnie” la adresa proiectului de lege și implicit a profesiei. Chiar și hotărâri CEDO care validează, de fapt, conformitatea Proiectului de modificare a legii 51/1995 cu Convenția europeană au fost interpretate distorsionat și trunchiat, ca argument împotriva proiectului. Este vorba de hotărârea CEDO din 16 iunie 2016, în cauza Versini-Campinchi și Crasnianski contra Franței, care confirmă exact ce se prevede în proiect: faptul că principiul secretului profesional este setat pentru a se asigura principiul egalității de arme în apărarea justițiabilului, nu a avocatului, și că avocatul nu poate fi apărat prin aplicarea principiului confidențialității comunicărilor avocat client, atunci când el însuși devine suspect pentru săvârșirea unor fapte penale.

Trăim așadar vremuri în care provocările la care este supusă profesia au dobândit un caracter de permanență și provin din cele mai neașteptate surse. Nu putem spera că într-un anumit termen le vom rezolva pe toate și ne vom putea vedea de treabă liniștiți.

Iată că nici nu am scăpat bine de plaga avocaturii paralele, una dintre marile probleme care ne-au măcinat ani la rând, că au apărut alte agresiuni la adresa profesiei și de data aceasta sunt lovituri la temelie, la principiile fundamentale.

Ne luptăm cu atacuri la principiul independenței avocatului prin tendințele de recalificare a activității acestuia în activitate dependentă. Ne luptăm cu atacuri până și la principiile onestității și loialității față de client. Cum altfel pot fi catalogate presiunile care se fac asupra avocaților de a-și denunța clienții, inclusiv prin instrumente legislative? Recent, Ministerul Finanțelor a pus in dezbatere publică un proiect de modificare a codului de procedură fiscală în care se dorește introducerea obligației avocaților de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro. Astfel de dispoziții au existat și în proiectul inițial al noului cod de procedură fiscală, însă în urma repetatelor apeluri ale UNBR au fost eliminate din varianta finală a codului. Am făcut din nou un apel pentru eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă avocații în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a avocatului.

Prin urmare, provocările actuale vin direct la adresa principiilor fundamentale ale profesiei. Aruncarea în derizoriu a acestor principii pe care s-a construit avocatura înseamnă distrugerea încrederii în avocat și implicit distrugerea profesiei.

Anul acesta a apărut și știrea că primul robot-avocat din lume, creat de IBM, a fost ”angajat” de o companie din SUA! Mulți dintre dumneavoastră vor zâmbi ironic la așa o știre, dar lucrurile sunt destul de serioase. Fără toate aceste principii tot mai des atacate -principiile confidențialității, loialității, onestității – avocatul e tot un robot.

Astăzi, de Ziua Avocatului Român este momentul să ne gândim profund la principiile noastre comune și să ne unim forțele pentru a le apăra dacă nu vrem să fim înlocuiți de ”roboți”. Nu mai putem face planuri pe termen lung întrucât imprevizibilitatea și hazardul sunt caracteristici ale vremurilor pe care le trăim. Însă putem avea o viziune a ceea ce vrem să fim pe termen lung. E nevoie de o viziune unitară pe care numai unitatea profesiei o poate da!

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

avocat dr. Gheorghe Florea

citeste in continuare
Marti, 14 Iunie 2016 22:44
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 22 IUNIE 2016 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Duminica, 12 Iunie 2016 16:10
Publicam alaturat Hotarirea nr. 24/07.06.2016 a Consiliului Baroului Bihor, privind majorarea cotei de contributie a membrilor Baroului Bihor la bugetul Baroului.
citeste in continuare
Luni, 06 Iunie 2016 17:34
La solicitarea UNBR, publicam alaturat documentul intitulat „Recomandarile CCBE privind protejarea confidentialitatii clientilor in contextul activitatilor de supraveghere”.
citeste in continuare
Miercuri, 01 Iunie 2016 10:27
R E C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 7 IUNIE 2016 (MARŢI ) , ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 01 Iunie 2016 10:26
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna IUNIE 2016
citeste in continuare
Marti, 17 Mai 2016 23:03
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 25 MAI 2016 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Joi, 28 Aprilie 2016 14:42
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna MAI 2016
citeste in continuare
Marti, 12 Aprilie 2016 14:39
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 19 APRILIE 2016 (MARŢI ) , ora 15
citeste in continuare
Joi, 31 Martie 2016 08:56
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna APRILIE 2016
citeste in continuare
Joi, 24 Martie 2016 15:41
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 30 MARTIE 2016 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Luni, 21 Martie 2016 14:42
materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016
citeste in continuare
Marti, 01 Martie 2016 20:26
Publicam alaturat Hotarirea consiliului Baroului Bihor, referitoare la camera repartizata avocatilor
citeste in continuare
Marti, 01 Martie 2016 20:22
La solicitarea expresa a U.N.B.R., afisam alaturat materialele publicate pe site-ul U.N.B.R.
citeste in continuare
Vineri, 26 Februarie 2016 16:02
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna MARTIE 2016
citeste in continuare
Vineri, 26 Februarie 2016 14:07
Reconvocare ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A FILIALEI BIHOR A CAA, pentru data de 03 MARTIE 2016 (JOI), ORA 15
citeste in continuare
Vineri, 26 Februarie 2016 14:06
Reconvocare ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a membrilor Baroului Bihor, pentru data de 03 MARTIE 2016 (JOI), ORA 15
citeste in continuare
Marti, 16 Februarie 2016 10:23
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 24 februarie 2016 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 10 Februarie 2016 21:31
Tabloul avocatilor a fost actualizat cu data de 1 februarie 2016.
citeste in continuare
Marti, 09 Februarie 2016 08:34
Se convoaca adunarea generala ordinara a Baroului Bihor si a Filialei Bihor a C.A.A., pentru data de 25 FEBRUARIE 2016, ORA 15, in sala de sedinte a Baroului Bihor
citeste in continuare
Duminica, 31 Ianuarie 2016 16:36
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna FEBRUARIE 2016
citeste in continuare
Miercuri, 13 Ianuarie 2016 16:05
În ziua de 23 ianuarie 2016, la Hotel Ramada din Oradea va avea loc conferinta cu tema ”Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei”
citeste in continuare
Miercuri, 13 Ianuarie 2016 16:04
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 20 IANUARIE 2016 ( MIERCURI ), ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 30 Decembrie 2015 21:35
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna IANUARIE 2016
citeste in continuare
Joi, 10 Decembrie 2015 11:27
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 16 DECEMBRIE 2015 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Marti, 08 Decembrie 2015 21:46

Cu prilejul apropiatelor Sărbători, Consiliul Baroului Bihor vă invită să păşiţi în lumea magică a sărbătorilor de iarnă, participînd la Serbarea Pomului de Crăciun, dedicată copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 ani – 7 ani.

Moş Crăciun a fost şi el invitat la serbare şi sperăm sa ajungă, ca de obicei cu sacul plin, căci copiii îl aşteaptă cu nerăbdare.

Serbarea va avea loc în ziua de 17 decembrie 2015 ( JOI ), ora 16 , în sala festivă a Baroului.

Vă aşteptăm cu drag să cîntaţi alături de noi Colinde de Crăciun , lîngă bradul impodobit!

Decanul Baroului Bihor, Av. Cristian Domocoş

citeste in continuare
Vineri, 27 Noiembrie 2015 20:34
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna DECEMBRIE 2015
citeste in continuare
Miercuri, 18 Noiembrie 2015 17:03
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 25 NOIEMBRIE 2015 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 28 Octombrie 2015 12:01
Afisam programul conferintei din 31 octombrie 2015, cu tema „ Insolventa persoanei fizice si a persoanei juridice ”
citeste in continuare
Luni, 12 Octombrie 2015 20:11
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 22 octombrie 2015 ( JOI ), ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 07 Octombrie 2015 12:01
In ziua de 31 octombrie 2015, în Aula Magna a Universitatii din Oradea va avea loc conferinta cu tema ”Insolventa persoanei fizice si juridice”
citeste in continuare
Marti, 29 Septembrie 2015 16:56
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna OCTOMBRIE 2015
citeste in continuare
Vineri, 25 Septembrie 2015 17:37
Filiala Bihor a CAA convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ELECTIVA, in data de 7 octombrie 2015, ora 15.
citeste in continuare
Duminica, 13 Septembrie 2015 19:52
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 23 septembrie 2015 ( MIERCURI ), ora 15
citeste in continuare
Duminica, 13 Septembrie 2015 19:51
Tabloul avocatilor a fost actualizat cu data de 1 septembrie 2015
citeste in continuare
Joi, 10 Septembrie 2015 11:23
Examenul de primire în profesie din data de 14.09.2015, se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest Timişoara
citeste in continuare
Vineri, 04 Septembrie 2015 16:36
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe luna SEPTEMBRIE 2015
citeste in continuare
Vineri, 21 August 2015 11:51
Publicam alaturat: Hotarirea nr. 40 din 17 august 2015 a Consiliului Baroului Bihor, cuprinzînd rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, a candidatilor care au depus la Baroul Bihor cereri de participare la examenul de primire in profesia de avocat, sesiunea SEPTEMBRIE 2015;

Proces verbal de afisare a Hotaririi nr. 40/17.08.2015.
citeste in continuare
Vineri, 24 Iulie 2015 10:16
Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat
citeste in continuare
Joi, 02 Iulie 2015 11:05
Planificarea asistentei judiciare din oficiu pe lunile IULIE si AUGUST 2015
citeste in continuare
Joi, 18 Iunie 2015 20:54
Afisam alaturat Hotaririle Consiliului UNBR, adoptate in sedinta din 5 iunie 2015, cu privire la organizarea examenului de primire in profesia de avocat - sesiunea SEPTEMBRIE 2015
citeste in continuare
Joi, 18 Iunie 2015 17:13
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 30 IUNIE 2015 ( MARŢI ), ora 15
citeste in continuare
Marti, 02 Iunie 2015 18:30
Planificare oficii IUNIE 2015
citeste in continuare
Marti, 02 Iunie 2015 15:34
Bucuresti 6-7 iunie

citeste in continuare
Joi, 28 Mai 2015 21:12
Se actualizeaza tabloul avocatilor,cu incepere de la 1 iunie 2015
citeste in continuare
Joi, 28 Mai 2015 21:01
Publicam alaturat urmatoarele hotariri de consiliu
citeste in continuare
Luni, 11 Mai 2015 14:32
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 20 MAI 2015 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Vineri, 08 Mai 2015 13:47
Comunicam rezultatele adunarii generale extraordinare elective a Baroului Bihor, din data de 7 mai 2015
citeste in continuare
Joi, 30 Aprilie 2015 13:46
Planificare oficii MAI 2015
citeste in continuare
Luni, 27 Aprilie 2015 19:53

A L E G E R I 2015

In conformitate cu dispozitiile art. 53 alin. (3) din Legea 51/1995, Consiliul Baroului Bihor, C O N V O A C A

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ELECTIVA, IN DATA DE 7 MAI 2015 (JOI), ORA 14 PENTRU ALEGEREA DECANULUI SI A CONSILIULUI BAROULUI BIHOR PENTRU MANDATUL 2015 – 2019

Activitatea se va desfasura în sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor Oradea, Parcul 1 Decembrie nr. 1. Participarea la adunarea generală este obligatorie si exclusiva pentru toti membrii activi ai Baroului, cu respectarea art. 68 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat.
citeste in continuare
Miercuri, 15 Aprilie 2015 22:45
Baroul Timis organizeaza conferinta cu tema Intelegerea şi aplicarea noilor Coduri fundamentale ale României.
citeste in continuare
Marti, 14 Aprilie 2015 16:56
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din 27 APRILIE 2015 ( LUNI ) , ora 15
citeste in continuare
Marti, 14 Aprilie 2015 16:56
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 22 APRILIE 2015 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Vineri, 03 Aprilie 2015 16:30
Planificare oficii APRILIE 2015
citeste in continuare
Miercuri, 01 Aprilie 2015 21:09
Publicam alaturat HOTARIREA nr. 7, adoptata de Consiliul Baroului Bihor in sedinta ordinara din 25 martie 2015.
citeste in continuare
Sambata, 28 Martie 2015 19:22
Rezolutia privind publicitatea formelor de exercitare ale profesiei de avocat
citeste in continuare
Sambata, 28 Martie 2015 19:20
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA ELECTIVA, IN DATA DE 7 MAI 2015 (JOI), ORA 14, PENTRU ALEGEREA DECANULUI SI A CONSILIULUI BAROULUI BIHOR, PENTRU MANDATUL 2015 – 2019
citeste in continuare
Miercuri, 18 Martie 2015 11:55
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 25 MARTIE 2015 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Marti, 03 Martie 2015 09:40
Planificare oficii MARTIE 2015
citeste in continuare
Vineri, 13 Februarie 2015 10:21
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 25 februarie 2015 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Modificat Vineri, 13 Februarie 2015 10:21 | Publicat Miercuri, 11 Februarie 2015 19:07
Se convoaca adunarea generala ordinara a Baroului Bihor si a Filialei Bihor a C.A.A., pentru data de 3 MARTIE 2015, ORA 15, in sala de sedinte a Baroului Bihor
citeste in continuare
Duminica, 01 Februarie 2015 18:19
Planificare oficii FEBRUARIE 2015
citeste in continuare
Luni, 26 Ianuarie 2015 19:35
REGULAMENT pentru desfasurarea adunarii generale extraordinare de alegere a organelor de conducere ale Baroului Bihor, care va avea loc in data de 7 mai 2015, ora 14,00
citeste in continuare
Marti, 13 Ianuarie 2015 18:53
In zilele de 23 şi 24 ianuarie 2015, la Hotel Ramada din Oradea va avea loc conferinta cu tema ”Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei”
citeste in continuare
Joi, 08 Ianuarie 2015 21:40
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 14 IANUARIE 2015 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Luni, 05 Ianuarie 2015 15:34
Planificarea oficiilor pe luna IANUARIE 2015
citeste in continuare
Vineri, 05 Decembrie 2014 15:08
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 10 DECEMBRIE 2014 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Vineri, 05 Decembrie 2014 14:47

Cu prilejul apropiatelor Sărbători ale Crăciunului, Consiliul Baroului Bihor şi Consiliul Filialei Bihor a C.A.A. au plăcerea să vă invite la Serbarea Pomului de iarnă la care Moş Crăciun, cel darnic şi bun, va oferi daruri celor mici.

Serbarea va avea loc în ziua de 18 decembrie 2014 ( JOI ), ora 16 , în sala festivă a Baroului. Sînt invitaţi, cu această ocazie, copiii cu vîrsta cuprinsă între 2 ani – 10 ani ai membrilor Baroului şi, de asemenea, toţi cei care doresc să participe la această festivitate.

Vǎ aşteptǎm pe toţi, cu drag !

citeste in continuare
Miercuri, 03 Decembrie 2014 09:08
Planificarea oficiilor pe luna DECEMBRIE 2014
citeste in continuare
Miercuri, 12 Noiembrie 2014 18:50
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 19 NOIEMBRIE 2014 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Vineri, 31 Octombrie 2014 17:11
Consiliul Baroul Bihor aduce la cunoştinţa avocaţilor interesaţi oferirea spre închiriere a unui spaţiu cu destinaţia birou, spaţiu situat la parterul clădirii Baroului
citeste in continuare
Miercuri, 29 Octombrie 2014 19:48
Începând cu data de 3 noiembrie 2014, avocaţii Baroului Bihor vor fi controlaţi de o echipă de inspectori ai C.A.A.
citeste in continuare
Joi, 23 Octombrie 2014 13:53
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 29 OCTOMBRIE 2014 (MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Marti, 30 Septembrie 2014 20:11
Planificarea oficiilor pe luna OCTOMBRIE 2014
citeste in continuare
Sambata, 20 Septembrie 2014 17:31
Baroul Bihor organizeaza, in data de 2 octombrie, ora 15, licitatie publica deschisa, in vederea inchirierii cam. 1, parter, din cladirea Baroului Bihor.
citeste in continuare
Miercuri, 10 Septembrie 2014 14:25
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 16 SEPTEMBRIE 2014 (MARŢI ) , ora 15
citeste in continuare
Luni, 01 Septembrie 2014 09:50
Planificarea oficiilor pe luna SEPTEMBRIE 2014
citeste in continuare
Luni, 18 August 2014 20:24
Publicam alaturat: Hotarirea nr. 52 din 18 august 2014 a Consiliului Baroului Bihor, cuprinzînd rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat
citeste in continuare
Luni, 11 August 2014 21:04
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa extraordinară din 18 AUGUST 2014 (LUNI ) , ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 16 Iulie 2014 16:59
Afisam urmatoarele informatii, IN ATENTIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014
citeste in continuare
Luni, 30 Iunie 2014 14:46
S-a afisat planificare oficiilor pe lunile IULIE si AUGUST 2014
citeste in continuare
Miercuri, 18 Iunie 2014 21:18
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 26 IUNIE 2014 (JOI ) , ora 15
citeste in continuare
Joi, 05 Iunie 2014 14:52
Publicam alaturat Hotarirea nr. 961 din 27 martie 2014 şi Hotarirea nr. 962 din 24 mai 2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
citeste in continuare
Vineri, 30 Mai 2014 12:15
S-a afisat planificarea oficiilor pe luna IUNIE 2014
citeste in continuare
Luni, 19 Mai 2014 21:12
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 29 MAI 2014 (JOI ) , ora 15
citeste in continuare
Luni, 19 Mai 2014 21:10
Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței Timişoara, 6-7 iunie 2014
citeste in continuare
Luni, 05 Mai 2014 10:07
S-a afisat planificarea oficiilor pentru luna mai 2014
citeste in continuare
Vineri, 25 Aprilie 2014 14:12
Publicam alaturat articolul intitulat - Aspecte privind actualitatea apararii valorilor promovate prin legea de organizare si exercitare a profesiei de avocat în România (I)
citeste in continuare
Marti, 22 Aprilie 2014 15:11
Publicam alaturat Hotarirea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R., referitoare la tematica disciplinelor pentru examenul de admitere sesiunea 2014
citeste in continuare
Marti, 22 Aprilie 2014 15:02
CONVOCARE a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 30 aprilie 2014 (MIERCURI ), ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 09 Aprilie 2014 16:41
Invitatie la BALUL AVOCATILOR, vineri, 25 aprilie 2014, ora 19.00, la Restaurantul Hotelului MAXIM
citeste in continuare
Marti, 08 Aprilie 2014 16:03
UNIUNEA NATIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA, BAROUL ALBA, BAROUL HUNEDOARA in parteneriat cu Editura Hamangiu va invita la conferinta: Probleme de drept civil si de procedura civila in reglementare
citeste in continuare
Luni, 31 Martie 2014 14:04
S-a afisat planificarea oficiilor pentru luna aprilie 2014
citeste in continuare
Marti, 11 Martie 2014 14:43
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 18 martie 2014 ( MARŢI ) , ora 15
citeste in continuare
Vineri, 28 Februarie 2014 16:13
Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE a Baroului Bihor si a Filialei Bihor a C.A.A., pentru data de 6 martie 2014, ora 15, in sala de sedinte a Baroului Bihor
citeste in continuare
Vineri, 28 Februarie 2014 09:59
S-a afisat planificarea oficiilor pentru luna martie 2014
citeste in continuare
Miercuri, 12 Februarie 2014 16:17
CONVOCARE a Consiliului Baroului Bihor pentru sedinta ordinara din 26 FEBRUARIE 2014 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 12 Februarie 2014 16:12
Se convoaca adunarea generala ordinara a Baroului Bihor si a Filialei Bihor a C.A.A., pentru data de 27 FEBRUARIE 2014, ORA 15, in sala de sedinte a Baroului Bihor
citeste in continuare
Miercuri, 12 Februarie 2014 15:52
S-a actualizat tabloul avocatilor stagiari, definitivi, a cabinetelor asociate si a societatilor civile profesionale
citeste in continuare
Miercuri, 29 Ianuarie 2014 22:42
Incepand cu luna ianuarie 2014 se modifica contributiile catre Casa de Asigurari a Avocatilor
citeste in continuare
Miercuri, 29 Ianuarie 2014 22:41
Asistenta judiciara din oficiu februarie 2014
citeste in continuare
Luni, 20 Ianuarie 2014 14:00
Agenda detaliată şi temele conferinţei naţionale " Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundemantale ale României "
citeste in continuare
Vineri, 17 Ianuarie 2014 11:50
Oferta privind organizarea/desfasurarea cursului de Formare Mediatori
citeste in continuare
Joi, 16 Ianuarie 2014 09:42
In zilele de 24 si 25 ianuarie, la Hotel Ramada din Oradea va avea loc conferinta cu tema "Intelegerea si aplicarea noilor coduri fundamentale ale Romaniei"
citeste in continuare
Luni, 06 Ianuarie 2014 22:04
C O N V O C A R E a Consiliului Baroului Bihor pentru şedinţa ordinară din 15 IANUARIE 2014 ( MIERCURI ) , ora 15
citeste in continuare
Miercuri, 13 Noiembrie 2013 08:50
Hotararea nr. 17/30.10.2013 privind conditiile pentru indeplinirea calitatii de avocat indrumator
citeste in continuare
Marti, 16 Iulie 2013 17:03
Afisam alaturat tabelele cuprinzând numarul de ore de pregatire profesională, acordate avocatilor care au participat la conferintele de pregatire profesionala desfasurate la Oradea
citeste in continuare
Vineri, 12 Aprilie 2013 17:32
La solicitarea unor absolventi ai Facultatii de Drept Bucuresti - promotia 1998, publicam alaturat anuntul privind intilnirea de 15 ani de la absolvirea studiilor universitare.
citeste in continuare
Marti, 29 Ianuarie 2013 15:03
Publicam alaturat Decizia nr.45/14.12.2012 a CP a UNBR privind Regulamentul de organizare si functionare a Fondului de Solidaritate al Avocatilor.
citeste in continuare
Joi, 29 Noiembrie 2012 20:20
La solicitarea U.N.B.R., publicam Sinteza raportului de evaluare actuariala din noiembrie 2012, cu mentiunea ca raportul a fost efectuat la cererea Casei de Asigurari a Avocatilor
citeste in continuare
Miercuri, 14 Noiembrie 2012 20:17
Recentele modificari aduse Legii medierii nr. 192/2006 prin Legea nr. 115/2012 aduc elemente de procedura de importanta majora in privinta derularii proceselor civile incepand cu data de 10.01.2013
citeste in continuare
Joi, 01 Noiembrie 2012 20:14
Oferta promotionala pentru avocati, la Complexul balnear si de recuperare al avocatilor TECHIRGHIOL
citeste in continuare
Vineri, 10 August 2012 21:25
Recentele modificari aduse Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, implica intr-o mai mare masura mediatorul in cadrul procedurilor prealabile declansarii litigiilor,
citeste in continuare
Marti, 10 Iulie 2012 21:26
"Ziua Avocatului" marcheaza un punct culminant al ritmului alert, tipic zilelor profesionale cotidiene ale avocatilor, invaluite in intensitatea presiunii exercitate de datorie, graba, preocupari de a
citeste in continuare

ARHIVA

Octombrie 2016
(3 anunturi)
Septembrie 2016
(2 anunturi)
August 2016
(4 anunturi)
Iulie 2016
(4 anunturi)
Iunie 2016
(8 anunturi)
Mai 2016
(1 anunturi)
Aprilie 2016
(2 anunturi)
Martie 2016
(5 anunturi)
Feburarie 2016
(6 anunturi)
Ianuarie 2016
(3 anunturi)
Decembrie 2015
(3 anunturi)
Noiembrie 2015
(2 anunturi)
Octombrie 2015
(3 anunturi)
Septembrie 2015
(6 anunturi)
August 2015
(1 anunturi)
Iulie 2015
(2 anunturi)
Iunie 2015
(4 anunturi)
Mai 2015
(4 anunturi)
Aprilie 2015
(7 anunturi)
Martie 2015
(4 anunturi)
Feburarie 2015
(4 anunturi)
Ianuarie 2015
(4 anunturi)
Decembrie 2014
(3 anunturi)
Noiembrie 2014
(1 anunturi)
Octombrie 2014
(3 anunturi)
Septembrie 2014
(4 anunturi)
August 2014
(2 anunturi)
Iulie 2014
(1 anunturi)
Iunie 2014
(3 anunturi)
Mai 2014
(4 anunturi)
Aprilie 2014
(5 anunturi)
Martie 2014
(2 anunturi)
Feburarie 2014
(5 anunturi)
Ianuarie 2014
(6 anunturi)
Noiembrie 2013
(4 anunturi)
Octombrie 2013
(2 anunturi)
Septembrie 2013
(2 anunturi)
August 2013
(2 anunturi)
Iulie 2013
(3 anunturi)
Iunie 2013
(1 anunturi)
Mai 2013
(2 anunturi)
Aprilie 2013
(5 anunturi)
Martie 2013
(6 anunturi)
Feburarie 2013
(5 anunturi)
Ianuarie 2013
(7 anunturi)
Decembrie 2012
(3 anunturi)
Noiembrie 2012
(6 anunturi)
Octombrie 2012
(3 anunturi)
Septembrie 2012
(4 anunturi)
August 2012
(2 anunturi)
Iulie 2012
(2 anunturi)
Iunie 2012
(4 anunturi)
Mai 2012
(4 anunturi)
Martie 2012
(5 anunturi)
Feburarie 2012
(5 anunturi)
Ianuarie 2012
(9 anunturi)
Noiembrie 2011
(4 anunturi)
Octombrie 2011
(7 anunturi)
Septembrie 2011
(5 anunturi)
Iulie 2011
(1 anunturi)
Iunie 2011
(6 anunturi)
Mai 2011
(1 anunturi)
Feburarie 2011
(1 anunturi)

Baroul Bihor, Oradea, Str George Enescu nr 1, Tel/Fax: 0259/411799, 0359/410611 E-MAIL: baroul.bihor@gmail.com, baroul.bihor@rdslink.ro

© 2016 Baroul Bihor - Toate drepturile rezervate