Acasa Anunturi si evenimente Conducerea baroului Contact Abonare RSS
Joi, 29 Septembrie 2011 10:31

          In baza prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, si a prevederilor art. 3201 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost acesta modificat si completat,
In aplicarea Hotararii Consiliului U.N.B.R. din 19 februarie 2011,
Avand in vedere cererile formulate de avocati stagiari din Baroul Bucuresti (conform listei de lucrari de pe ordinea de zi a sedintei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 23 - 24 septembrie 2011) si a modului de solutionare a acestora,
Tinand cont de explicatiile si lamuririle date de domnul avocat Ion Ilie-Iordachescu, membru al Comisiei Permanente a U.N.B.R., Decanul Baroului Bucuresti,
In perioada 5 - 8 decembrie 2011 se va desfasura examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv (in continuare, „examenul”), cu respectarea urmatoarelor reguli:

1. Examenul va fi sustinut de catre avocatii prevazuti la art. 3201 alin. (1), teza I, din Statutul profesiei de avocat, astfel cum a fost acesta modificat si completat, si se va desfasura conform Regulamentului de examen aprobat prin Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R. modificata si completata prin Hotararea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R.

2. Examenul se va desfasura la Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (I.N.P.P.A.) din Bucuresti. Sunt inscrisi la examen avocatii inclusi in tabelele comunicate la U.N.B.R. de barouri, in baza deciziilor de inscriere la examen aprobate de consiliile barourilor, in termenul stabilit de Regulamentul de examen.

3. Barourile vor comunica la U.N.B.R., cel tarziu pana la data de 14 noiembrie 2011, propunerile pentru comisiile de examinare si comisiile de solutionare a contestatiilor, precum si tabelele avocatilor stagiari inscrisi la examen.

4. Inscrierea la examen se va face prin cererea formulata conform modelului prevazut la Anexa nr. 2 - Sectiunea 3 din Decizia nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., republicata, si se va depune la baroul din care face parte avocatul stagiar. Se vor inscrie din oficiu avocatii stagiari care indeplinesc conditia de vechime prevazuta de lege sau au fost declarati respinsi, in conditiile legii, la sesiunile anterioare.

5. Examinarea candidatilor pentru obtinerea titlului profesional de avocat definitiv se va face de comisia de examen care isi va desfasura activitatea sub conducerea directorului executiv al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA.

6. Examinarea candidatilor se va face la 5 materii prin sustinerea de probe scrise, cu respectarea Deciziei nr. 268/22 septembrie 2007 a Consiliului U.N.B.R., republicata, care se va aplica in mod corespunzator. Prevederile art. 28 din Decizia nr. 268/22.09.2007 se aplica de catre Comisia de examen cu respectarea regulii potrivit careia materiile de examen din sesiunea decembrie 2011 sunt exclusiv materiile comunicate de barouri la U.N.B.R. ca fiind cele aprobate pentru anul 2011.7. Examenul se va desfasura dupa urmatorul program:Data:

Ora inceperii:

Proba:

Durata:

Obs.

05.12.2011

9,00

Statutul profesional al avocatului si exercitarea profesiei de avocat

2 ore

 

06.12.2011

9,00

Drept civil (materie de baza) si drept procesual civil (materia de baza) precum si drept civil (materie optionala) si drept procesual civil (materie optionala).

4 ore

Fiecare materie de examen constituie proba distincta, avand alocat un timp de 2 ore.
In cazul in care s-a optat pentru drept civil ca materie de baza, timpul alocat dreptului civil si dreptului procesual civil este de 4 ore.
Candidatii care sustin examene optionale (2 ore) vor fi amplasati in salile de examen in zone distincte, pe materii (drept civil, distinct de drept procesual civil)

07.12.2011

9,00

Drept penal (materie de baza) si drept procesual penal (materia de baza) si drept penal (materie optionala) si drept procesual penal (materie optionala).

4 ore

Fiecare materie de examen constituie proba distincta, avand alocat un timp de 2 ore.
In cazul in care s-a optat pentru drept penal ca materie de baza, timpul alocat dreptului penal si dreptului procesual penal este de 4 ore.
Candidatii care sustin examene optionale (2 ore) vor fi amplasati in salile de examen in zone distincte, pe materii (drept penal, distinct de drept procesual penal)

08.12.2011

9,00

Materie optionala (Dreptul muncii si securitatii sociale, Dreptul familiei precum si Dreptul comercial si al societatilor comerciale (contracte
comerciale; societati comerciale).

2 ore

Fiecare materie optionala de examen constituie proba distincta, avand alocat un timp de 2 ore. In cazul in care un candidat sustine examen la doua materii optionale, timpul alocat ambelor materii este de 4 ore.         8. Toate probele de examen se vor sustine in scris si vor consta din aplicatii practice. Tematica de examen si bibliografia sunt cele comunicate pentru examenul de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv - sesiunea noiembrie 2010 si publicate pe site-ul www.unbr.ro cu mentiunea ca lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, inclusiv actele normative consultate in vederea pregatirii pentru examen, vor fi avute in vedere in raport de modificarile legislative intrate in vigoare pana la data de 30 septembrie 2011.

9. (1) Taxa de inscriere la examen este de 700 lei (exclusiv TVA) si se va achita in contul I.N.P.P.A. Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen definitivare, sesiunea decembrie 2011, Baroul ……….”.
(2) Sumele incasate cu titlu de "taxa de examen" se repartizeaza astfel: 20% pentru baroul la care se efectueaza operatiunile aferente inscrierii la examen si 80% pentru I.N.P.P.A. pentru suportarea costurilor organizarii si desfasurarii operatiunilor de examen la nivel national.
(3) I.N.P.P.A. va reflecta distinct in evidentele sale sumele ce reprezinta 80% din taxele de examen incasate de sumele ce reprezinta 20% din taxele de examen incasate, in contul sau.
(4) I.N.P.P.A. va proceda la virarea sumelor cuvenite barourilor imediat dupa finalizarea examenului si solutionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, in conditiile prevazute in Regulamentul de examen.

10. Trimiterile la prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat din cuprinsul Deciziei Consiliului nr. 268 din 22 septembrie 2007 prin care a fost aprobat „REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si a examenului de obtinere a titlului profesional de avocat definitiv” modificata si completata prin Hotararea nr. 844 din 11 septembrie 2010 a Consiliului U.N.B.R. vor fi avute in vedere in conformitate cu Legea nr. 51/1995 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011 si cu Ordonanta de urgenta nr. 10 din 9 februarie 2011, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 113 din data de 14 februarie 2011.REGULI

aplicabile pentru pregatirea examenului pentru dobandirea

titlului profesional de avocat definitiv1. Perioada desfasurarii examenului: 05 - 08 decembrie 2011

2. Cererea pentru inscrierea la examen impreuna cu dosarul de inscriere se va depune de candidat cu cel putin 25 de zile inainte de data examenului la sediul baroului in care candidatul doreste sa exercite profesia. (Art. 4 alin.(6) din Regulamentul cadru), respectiv pana la data de 10.11.2011.

Data de la care pot fi inregistrate cererile de inscriere la examen: 03 octombrie 2011

3. Data - limita a transmiterii de catre barouri a documentatiei de examen catre I.N.P.P.A. Bucuresti si a inaintarii la U.N.B.R. a propunerilor pentru alcatuirea Comisiei nationale de examen - 14 noiembrie 2011

4. Propunerile pentru alcatuirea Comisiei nationale de examen vor fi facute de barourile care au candidati la examen, iar la intocmirea propunerilor se vor avea in vedere preponderent lectorii I.N.P.P.A. proveniti din barourile susmentionate.

 

Rugam decanii barourilor sa aduca la cunostinta avocatilor interesati anuntul de mai sus.

 

PRESEDINTE U.N.B.R.
av. dr. Gheorghe FLOREA

ARHIVA

August 2020
(1 anunturi)
Iulie 2020
(6 anunturi)
Iunie 2020
(1 anunturi)
Mai 2020
(2 anunturi)
Aprilie 2020
(2 anunturi)
Martie 2020
(11 anunturi)
Feburarie 2020
(3 anunturi)
Ianuarie 2020
(3 anunturi)
Decembrie 2019
(2 anunturi)
Noiembrie 2019
(4 anunturi)
Octombrie 2019
(3 anunturi)
Septembrie 2019
(3 anunturi)
August 2019
(2 anunturi)
Iulie 2019
(4 anunturi)
Iunie 2019
(6 anunturi)
Mai 2019
(4 anunturi)
Aprilie 2019
(2 anunturi)
Martie 2019
(3 anunturi)
Feburarie 2019
(9 anunturi)
Ianuarie 2019
(4 anunturi)
Decembrie 2018
(4 anunturi)
Noiembrie 2018
(4 anunturi)
Octombrie 2018
(2 anunturi)
Septembrie 2018
(2 anunturi)
August 2018
(2 anunturi)
Iulie 2018
(3 anunturi)
Iunie 2018
(4 anunturi)
Mai 2018
(3 anunturi)
Aprilie 2018
(4 anunturi)
Martie 2018
(5 anunturi)
Feburarie 2018
(2 anunturi)
Ianuarie 2018
(4 anunturi)
Decembrie 2017
(4 anunturi)
Noiembrie 2017
(4 anunturi)
Octombrie 2017
(2 anunturi)
Septembrie 2017
(3 anunturi)
August 2017
(3 anunturi)
Iunie 2017
(2 anunturi)
Mai 2017
(3 anunturi)
Aprilie 2017
(4 anunturi)
Martie 2017
(2 anunturi)
Feburarie 2017
(4 anunturi)
Ianuarie 2017
(4 anunturi)
Decembrie 2016
(2 anunturi)
Noiembrie 2016
(2 anunturi)
Octombrie 2016
(4 anunturi)
Septembrie 2016
(2 anunturi)
August 2016
(4 anunturi)
Iulie 2016
(4 anunturi)
Iunie 2016
(8 anunturi)
Mai 2016
(1 anunturi)
Aprilie 2016
(2 anunturi)
Martie 2016
(5 anunturi)
Feburarie 2016
(6 anunturi)
Ianuarie 2016
(3 anunturi)
Decembrie 2015
(3 anunturi)
Noiembrie 2015
(2 anunturi)
Octombrie 2015
(3 anunturi)
Septembrie 2015
(6 anunturi)
August 2015
(1 anunturi)
Iulie 2015
(2 anunturi)
Iunie 2015
(4 anunturi)
Mai 2015
(4 anunturi)
Aprilie 2015
(7 anunturi)
Martie 2015
(4 anunturi)
Feburarie 2015
(4 anunturi)
Ianuarie 2015
(4 anunturi)
Decembrie 2014
(3 anunturi)
Noiembrie 2014
(1 anunturi)
Octombrie 2014
(3 anunturi)
Septembrie 2014
(4 anunturi)
August 2014
(2 anunturi)
Iulie 2014
(1 anunturi)
Iunie 2014
(3 anunturi)
Mai 2014
(4 anunturi)
Aprilie 2014
(5 anunturi)
Martie 2014
(2 anunturi)
Feburarie 2014
(5 anunturi)
Ianuarie 2014
(6 anunturi)
Noiembrie 2013
(4 anunturi)
Octombrie 2013
(2 anunturi)
Septembrie 2013
(2 anunturi)
August 2013
(2 anunturi)
Iulie 2013
(3 anunturi)
Iunie 2013
(1 anunturi)
Mai 2013
(2 anunturi)
Aprilie 2013
(5 anunturi)
Martie 2013
(6 anunturi)
Feburarie 2013
(5 anunturi)
Ianuarie 2013
(7 anunturi)
Decembrie 2012
(3 anunturi)
Noiembrie 2012
(6 anunturi)
Octombrie 2012
(3 anunturi)
Septembrie 2012
(4 anunturi)
August 2012
(2 anunturi)
Iulie 2012
(2 anunturi)
Iunie 2012
(4 anunturi)
Mai 2012
(4 anunturi)
Martie 2012
(5 anunturi)
Feburarie 2012
(5 anunturi)
Ianuarie 2012
(9 anunturi)
Noiembrie 2011
(4 anunturi)
Octombrie 2011
(7 anunturi)
Septembrie 2011
(5 anunturi)
Iulie 2011
(1 anunturi)
Iunie 2011
(6 anunturi)
Mai 2011
(1 anunturi)
Feburarie 2011
(1 anunturi)

Baroul Bihor, Oradea, Str George Enescu nr 1, Tel/Fax: 0259/411799, 0359/410611 E-MAIL: baroul.bihor@gmail.com, baroul.bihor@rdslink.ro

© 2020 Baroul Bihor - Toate drepturile rezervate