Acasa Anunturi si evenimente Conducerea baroului Contact Abonare RSS

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 434/23 martie 2019

privind cotele de contribuție la sistemul C.A.A se poate descarca aici

Hotararea 857/14.12.2013

privind majorarea contributiei CAA se poate descarca aici (format PDF)

HOTARAREA NR. 722
20 martie 2010


          In conformitate cu dispozitiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 307 – 308 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 22 raportat la art. 25 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor  (in continuare C.A.A.) aprobat in sedinta Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania din mai 2001, astfel cum a fost modificat si completat,
- avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,
          Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta


HOTARARE:


          Art. 1 Incepand cu data de 01 aprilie 2010 contributia individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie

         Art. 2  Suma reprezentand cota individuala minima obligatorie este:


- 80 lei RON pentru avocatii stagiari
- 230 lei RON pentru avocatii definitivi.


          Art. 3 Cota maxima de contributie obligatorie este 1.150 lei RON, atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi.

          Art. 4 – Cotele prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare se aplica pentru veniturile realizate din onorariile de avocat incepand cu data de 01 aprilie 2010.

          Art. 5 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. si Barourile vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii.

          Art. 6 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
          Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.


P  R  E  S  E  D  I  N  T  E  ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

 

HOTARAREA NR. 420
27 septembrie 2008


In conformitate cu dispozitiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 307 – 308 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 22 raportat la art. 25 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor (in continuare C.A.A.) aprobat in sedinta Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania din mai 2001, astfel cum a fost modificat si completat,
- avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,


Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1 Incepand cu data de 01 ianuarie 2009 contributia individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie

Art. 2 Suma reprezentand cota individuala minima obligatorie este:
- 80 lei RON pentru avocatii stagiari
- 180 lei RON pentru avocatii definitivi.
Art. 3 Cota maxima de contributie obligatorie este 1.000 lei RON, atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi.

Art. 4 – Cotele prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare se aplica pentru veniturile realizate din onorariile de avocat incepand cu data de 01 ianuarie 2009
Art. 5 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. si Barourile vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii.
Art. 6 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.


P R E S E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA 

 

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

 

HOTARAREA NR. 421
27 septembrie 2008

 

In conformitate cu dispozitiilor art. 61 alin. (2) si ale art. 63 lit. q) si r) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege);
- avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,
- in aplicarea hotararilor Congresului avocatilor din iunie 2008,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta


HOTARARE:

Art. 1 Incepand cu data de 01 octombrie 2008 fiecare avocat in activitate este obligat sa depuna la Filiala C.A.A. din care face parte declaratia prevazuta in anexa la prezenta Hotarare.
Art. 2 Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor, consiliile filialelor C.A.A., decanii barourilor vor lua masuri pentru inregistrarea tuturor declaratiilor prevazute la art. 1, astfel incat pana la 10 decembrie 2008 fiecare barou si fiecare filiala C.A.A. sa intocmeasca situatia centralizatoare a tuturor declaratiilor inregistrate de avocati la sistemul C.A.A.
Lucrarile de inregistrare a declaratiilor vor fi avute in vedere la inscrierea in tabloul avocatilor – 2009.
Art. 3 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.


P R E S E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
 

Anexa la Hotararea nr. 421 din 27 septembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R.


DECLARATIE

Subsemnatul _________________________________________________ CNP _________________, avocat in Baroul _______________________, din data______________, membru al filialei CAA _______________________ din data _______________, posesor al legitimatiei nr. ______________, titular (membru) al Cabinetului individual (Societatii civile profesionale) _________________________________________________, avand sediul profesional in ____________________________________________________________________ domiciliat in ____________________________________________________________ cunoscand obligatiile ce imi revin conform dispozitiilor art. 32 din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, dispozitiile art. 308 din Statutul Profesiei de avocat si dispozitiile art. 23, 24, 25, 28 si 29 din Statutul CAA declar urmatoarele:

1. Cunosc obligatia ce-mi revin de a contribui la constituirea fondului sistemului de asigurari al avocatilor.

2.
2.1 In cazul in care sunt achitate cotele la zi:
- Sunt la zi cu plata contributiei la sistemul de asigurari sociale al avocatilor si sumele achitate pana in prezent reprezinta 10% din veniturile brute realizate de subsemnatul.
In cazul in care se plateste cota minima sau maxima:
- Sunt la zi cu plata contributiei la sistemul de asigurari sociale al avocatilor si pana in prezent am achitat contributia minima / maxima, in functie de veniturile realizate.

2.2 In cazul in care nu sunt achitate cotele la zi:
Intrucat nu sunt la zi cu achitarea cotelor de contributie la sistemul de asigurari sociale al avocatilor ma oblig ca in termen de 30 de zile de la semnarea prezentei declaratii sa achit contravaloarea sumei restante astfel cum va rezulta din verificarea efectuata de reprezentantul filialei CAA sau al sistemului CAA.

3. Sunt de acord ca in cazul in care nu-mi voi respecta obligatia de a contribui la sistemul de asigurari sociale al avocatilor in conformitate cu prevederile art. 308 din Statutul profesiei de avocat si art. 23 din Statutul CAA sa fiu suspendat din profesie fara nici o alta somatie sau punere in intarziere si exonerez organele de conducere ale profesiei de orice procedura prealabila suspendarii.

 

Data,

Declarant,

 

 

*******************************************


CONSILIUL UNIUNIIHOTARAREA NR. 298
15 decembrie 2007


In conformitate cu dispozitiilor art. 75 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.559 din 23 iunie 2004, (denumita in continuare Lege) si art. 307 – 308 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005 astfel cum a fost modificat prin Hotararea nr. 10 din 29 iunie 2007 a Congresului avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, ale art. 3 din O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 22 raportat la art. 25 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor (in continuare C.A.A.) aprobat in sedinta Consiliului Uniunii Avocatilor din Romania din mai 2001, astfel cum a fost modificat si completat,
- avand in vedere ca din 01 ianuarie 2004 contributia individuala la sistemul C.A.A. nu s-a mai fost reactualizat, iar in perioada 1 ianuarie 2004 – 15 decembrie 2007 cheltuielile sistemului C.A.A. au crescut semnificativ;
- avand in vedere propunerea facuta de Consiliul de Administratie al C.A.A.,
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania adopta prezenta


HOTARARE:


Art. 1 Incepand cu data de 01 ianuarie 2008 contributia individuala obligatorie a tuturor avocatilor cu drept de exercitiu al profesiei la sistemul C.A.A. este de 10% din venitul brut din profesie realizat de avocat, dar nu mai putin de suma reprezentand cota minima obligatorie si nici mai mult de suma reprezentand cota maxima de contributie obligatorie

Art. 2 Suma reprezentand cota individuala minima obligatorie este:
- 80 lei RON pentru avocatii stagiari
- 150 lei RON pentru avocatii definitivi.

Art. 3 Cota maxima de contributie obligatorie este 850 lei RON, atat pentru avocatii stagiari cat si pentru cei definitivi.

Art. 4 – Cotele prevazute la art. 1, 2 si 3 din prezenta Hotarare se aplica pentru veniturile realizate din onorariile de avocat incepand cu data de 01 ianuarie 2008

Art. 5 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. si Barourile vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentei decizii.

Art. 6 – Prezenta hotarare se comunica C.A.A. si Barourilor prin posta electronica si se publica pe website-ul www.unbr.ro.
Barourile vor asigura publicitatea hotararii pe raza teritoriala de competenta.

 

P R E S E D I N T E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

ARHIVA

August 2020
(1 anunturi)
Iulie 2020
(6 anunturi)
Iunie 2020
(1 anunturi)
Mai 2020
(2 anunturi)
Aprilie 2020
(2 anunturi)
Martie 2020
(11 anunturi)
Feburarie 2020
(3 anunturi)
Ianuarie 2020
(3 anunturi)
Decembrie 2019
(2 anunturi)
Noiembrie 2019
(4 anunturi)
Octombrie 2019
(3 anunturi)
Septembrie 2019
(3 anunturi)
August 2019
(2 anunturi)
Iulie 2019
(4 anunturi)
Iunie 2019
(6 anunturi)
Mai 2019
(4 anunturi)
Aprilie 2019
(2 anunturi)
Martie 2019
(3 anunturi)
Feburarie 2019
(9 anunturi)
Ianuarie 2019
(4 anunturi)
Decembrie 2018
(4 anunturi)
Noiembrie 2018
(4 anunturi)
Octombrie 2018
(2 anunturi)
Septembrie 2018
(2 anunturi)
August 2018
(2 anunturi)
Iulie 2018
(3 anunturi)
Iunie 2018
(4 anunturi)
Mai 2018
(3 anunturi)
Aprilie 2018
(4 anunturi)
Martie 2018
(5 anunturi)
Feburarie 2018
(2 anunturi)
Ianuarie 2018
(4 anunturi)
Decembrie 2017
(4 anunturi)
Noiembrie 2017
(4 anunturi)
Octombrie 2017
(2 anunturi)
Septembrie 2017
(3 anunturi)
August 2017
(3 anunturi)
Iunie 2017
(2 anunturi)
Mai 2017
(3 anunturi)
Aprilie 2017
(4 anunturi)
Martie 2017
(2 anunturi)
Feburarie 2017
(4 anunturi)
Ianuarie 2017
(4 anunturi)
Decembrie 2016
(2 anunturi)
Noiembrie 2016
(2 anunturi)
Octombrie 2016
(4 anunturi)
Septembrie 2016
(2 anunturi)
August 2016
(4 anunturi)
Iulie 2016
(4 anunturi)
Iunie 2016
(8 anunturi)
Mai 2016
(1 anunturi)
Aprilie 2016
(2 anunturi)
Martie 2016
(5 anunturi)
Feburarie 2016
(6 anunturi)
Ianuarie 2016
(3 anunturi)
Decembrie 2015
(3 anunturi)
Noiembrie 2015
(2 anunturi)
Octombrie 2015
(3 anunturi)
Septembrie 2015
(6 anunturi)
August 2015
(1 anunturi)
Iulie 2015
(2 anunturi)
Iunie 2015
(4 anunturi)
Mai 2015
(4 anunturi)
Aprilie 2015
(7 anunturi)
Martie 2015
(4 anunturi)
Feburarie 2015
(4 anunturi)
Ianuarie 2015
(4 anunturi)
Decembrie 2014
(3 anunturi)
Noiembrie 2014
(1 anunturi)
Octombrie 2014
(3 anunturi)
Septembrie 2014
(4 anunturi)
August 2014
(2 anunturi)
Iulie 2014
(1 anunturi)
Iunie 2014
(3 anunturi)
Mai 2014
(4 anunturi)
Aprilie 2014
(5 anunturi)
Martie 2014
(2 anunturi)
Feburarie 2014
(5 anunturi)
Ianuarie 2014
(6 anunturi)
Noiembrie 2013
(4 anunturi)
Octombrie 2013
(2 anunturi)
Septembrie 2013
(2 anunturi)
August 2013
(2 anunturi)
Iulie 2013
(3 anunturi)
Iunie 2013
(1 anunturi)
Mai 2013
(2 anunturi)
Aprilie 2013
(5 anunturi)
Martie 2013
(6 anunturi)
Feburarie 2013
(5 anunturi)
Ianuarie 2013
(7 anunturi)
Decembrie 2012
(3 anunturi)
Noiembrie 2012
(6 anunturi)
Octombrie 2012
(3 anunturi)
Septembrie 2012
(4 anunturi)
August 2012
(2 anunturi)
Iulie 2012
(2 anunturi)
Iunie 2012
(4 anunturi)
Mai 2012
(4 anunturi)
Martie 2012
(5 anunturi)
Feburarie 2012
(5 anunturi)
Ianuarie 2012
(9 anunturi)
Noiembrie 2011
(4 anunturi)
Octombrie 2011
(7 anunturi)
Septembrie 2011
(5 anunturi)
Iulie 2011
(1 anunturi)
Iunie 2011
(6 anunturi)
Mai 2011
(1 anunturi)
Feburarie 2011
(1 anunturi)

Baroul Bihor, Oradea, Str George Enescu nr 1, Tel/Fax: 0259/411799, 0359/410611 E-MAIL: baroul.bihor@gmail.com, baroul.bihor@rdslink.ro

© 2020 Baroul Bihor - Toate drepturile rezervate