Acasa Anunturi si evenimente Conducerea baroului Contact Abonare RSS
Joi, 12 Martie 2020 22:10

CUANTUMUL CONTRIBUȚIILOR DE LA 1 ianuarie 2020

BAROUL  BIHOR  (pt. taxe fixe Uniune şi Barou)

CIF : 16071369

RO95BRDE050SV03241280500 – deschis la BRD SA Oradea

CONTRIBUȚII CARE SE PLĂTESC LA BAROUL BIHOR

Pentru avocații definitivi

Contribuția la bugetul

U.N.B.R.

Contribuția la bugetul baroului

Contribuția la fondul de solidaritate

15 LEI

70 lei

5 lei

  Pentru avocații stagiari

Contribuția la bugetul

U.N.B.R.

Contribuția la bugetul baroului

Contribuția la fondul de solidaritate

10 LEI

50 lei

5 lei

 

 

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

DECIZIA nr. 63

03 decembrie 2011

 

        Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 03 decembrie 2011, în baza art. 315 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, a analizat situaţia creată de criza economico financiară, inclusiv pentru avocaţi, şi a stabilit că prevederile art. 315 şi 316 din Statutul profesiei de avocat se vor aplica astfel :

 

        Art. 1. – Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 315 din Statutul profesiei de avocat şi care pot fi încasate de consiliul fiecărui barou vor fi stabilite prin hotărâri ale consiliilor barourilor, care vor fi date publicităţii în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995, republicată, şi Statutul profesiei de avocat, după cum urmează :

 

a) înscrierea în barou a avocaţilor stagiari primiţi în profesie cu examen

Până la 1.500 lei

b) înscrierea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie, cu examen

Până la 3.000 lei

c) înscrerea în barou a avocaţilor definitivi primiţi în profesie, cu scutire de examen

Până la 6.000 lei

d) acordarea calităţii de avocat definitiv fără susţinerea examenului de definitivare, în cazurile prevăzute de art. 20 alin. (5)-(7) din Legea nr. 51/1995, republicată

Până la  3000 lei

e) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului exclus pentru neplata contribuţiilor profesionale;

Până la 3.000 lei

f) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului incompatibil;

Până la 1.500 lei

g) transferul avocatului dintr-un barou în altul, taxă ce va fi percepută de baroul la care avocatul se transferă,

Până la 1.500 lei

h) înfiinţarea pe raza baroului a unui sediu secundar;

Până la 1.500 lei

i) înscrierea în Tabloul special a avocatului străin;

Până la 3.000 lei

j) activităţi de secretariat şi jurisdicţie profesională.

Până la 300 lei

 

 

        Art. 2. –  Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 316 din Statutul profesiei de avocat, ce pot fi încasate de Comisia Permanentă a UNBR sunt:

 

a) înscrierea la examenul de verificare a cunoştinţelor de drept românesc şi de limba română a avocaţilor străini;

Conform regulamentului de examen

b) acordarea de avize conforme, în condiţiile legii;

Până la 3.000 lei

c) activităţi de secretariat şi de jurisdicţie profesională.

Până la 300 lei

 

        Art. 3. – Limitele maxime ale taxelor prevăzute la art. 36 alin. (2) şi (3), precum şi art. 295 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat sunt:

 

a) înscrierea la examenul de primire în profesie;

Conform regulamentului de examen

b) înscrierea la examenul de dobândire a titlului profesional de avocat definitiv;

Conform regulamentului de examen

 

        Art. 4. – Taxele prevăzute la art. 1 şi 2 de mai sus, nu includ TVA.

        Art. 5. – Consiliile barourilor şi Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România pot acorda motivat, scutiri sau eşalonări pentru plata taxelor prevăzute mai sus.

        Art. 6. – Decizia Consiliului UNBR nr. 76/17 iunie 2005 îşi încetează aplicabilitatea.

        Art. 7.  Prezenta decizie va fi comunicată tuturor barourilor şi va fi afişată pe site-ul www.unbr.ro 

 

 

P R E Ş E D I N T E U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

 

 

 

DECIZIA NR. 304/03 martie 2012

pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului UNBR

 nr. 63/03 decembrie 2011

 

        Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 03 martie 2012, în baza art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 337 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898/19 decembrie 2011, modifică prevederile art. 1 din pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului UNBR nr. 63/03 decembrie 2011, după cum urmează:  

 

        Art. 1. – În cadrul art. 1 din Decizia Consiliului UNBR nr. 63/03 decembrie 2011, după lit. f) se introduce lit. f1), cu următorul cuprins:

 

f1) reînscrierea în Tabloul avocaţilor a avocatului suspendat

la cerere;

până la 3.000 lei

 

        Art. 2.  Prezenta decizie va fi comunicată tuturor barourilor şi va fi afişată pe website-ul www.unbr.ro 

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.,

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 

 

ARHIVA

August 2020
(3 anunturi)
Iulie 2020
(6 anunturi)
Iunie 2020
(1 anunturi)
Mai 2020
(2 anunturi)
Aprilie 2020
(2 anunturi)
Martie 2020
(11 anunturi)
Feburarie 2020
(3 anunturi)
Ianuarie 2020
(3 anunturi)
Decembrie 2019
(2 anunturi)
Noiembrie 2019
(4 anunturi)
Octombrie 2019
(3 anunturi)
Septembrie 2019
(3 anunturi)
August 2019
(2 anunturi)
Iulie 2019
(4 anunturi)
Iunie 2019
(6 anunturi)
Mai 2019
(4 anunturi)
Aprilie 2019
(2 anunturi)
Martie 2019
(3 anunturi)
Feburarie 2019
(9 anunturi)
Ianuarie 2019
(4 anunturi)
Decembrie 2018
(4 anunturi)
Noiembrie 2018
(4 anunturi)
Octombrie 2018
(2 anunturi)
Septembrie 2018
(2 anunturi)
August 2018
(2 anunturi)
Iulie 2018
(3 anunturi)
Iunie 2018
(4 anunturi)
Mai 2018
(3 anunturi)
Aprilie 2018
(4 anunturi)
Martie 2018
(5 anunturi)
Feburarie 2018
(2 anunturi)
Ianuarie 2018
(4 anunturi)
Decembrie 2017
(4 anunturi)
Noiembrie 2017
(4 anunturi)
Octombrie 2017
(2 anunturi)
Septembrie 2017
(3 anunturi)
August 2017
(3 anunturi)
Iunie 2017
(2 anunturi)
Mai 2017
(3 anunturi)
Aprilie 2017
(4 anunturi)
Martie 2017
(2 anunturi)
Feburarie 2017
(4 anunturi)
Ianuarie 2017
(4 anunturi)
Decembrie 2016
(2 anunturi)
Noiembrie 2016
(2 anunturi)
Octombrie 2016
(4 anunturi)
Septembrie 2016
(2 anunturi)
August 2016
(4 anunturi)
Iulie 2016
(4 anunturi)
Iunie 2016
(8 anunturi)
Mai 2016
(1 anunturi)
Aprilie 2016
(2 anunturi)
Martie 2016
(5 anunturi)
Feburarie 2016
(6 anunturi)
Ianuarie 2016
(3 anunturi)
Decembrie 2015
(3 anunturi)
Noiembrie 2015
(2 anunturi)
Octombrie 2015
(3 anunturi)
Septembrie 2015
(6 anunturi)
August 2015
(1 anunturi)
Iulie 2015
(2 anunturi)
Iunie 2015
(4 anunturi)
Mai 2015
(4 anunturi)
Aprilie 2015
(7 anunturi)
Martie 2015
(4 anunturi)
Feburarie 2015
(4 anunturi)
Ianuarie 2015
(4 anunturi)
Decembrie 2014
(3 anunturi)
Noiembrie 2014
(1 anunturi)
Octombrie 2014
(3 anunturi)
Septembrie 2014
(4 anunturi)
August 2014
(2 anunturi)
Iulie 2014
(1 anunturi)
Iunie 2014
(3 anunturi)
Mai 2014
(4 anunturi)
Aprilie 2014
(5 anunturi)
Martie 2014
(2 anunturi)
Feburarie 2014
(5 anunturi)
Ianuarie 2014
(6 anunturi)
Noiembrie 2013
(4 anunturi)
Octombrie 2013
(2 anunturi)
Septembrie 2013
(2 anunturi)
August 2013
(2 anunturi)
Iulie 2013
(3 anunturi)
Iunie 2013
(1 anunturi)
Mai 2013
(2 anunturi)
Aprilie 2013
(5 anunturi)
Martie 2013
(6 anunturi)
Feburarie 2013
(5 anunturi)
Ianuarie 2013
(7 anunturi)
Decembrie 2012
(3 anunturi)
Noiembrie 2012
(6 anunturi)
Octombrie 2012
(3 anunturi)
Septembrie 2012
(4 anunturi)
August 2012
(2 anunturi)
Iulie 2012
(2 anunturi)
Iunie 2012
(4 anunturi)
Mai 2012
(4 anunturi)
Martie 2012
(5 anunturi)
Feburarie 2012
(5 anunturi)
Ianuarie 2012
(9 anunturi)
Noiembrie 2011
(4 anunturi)
Octombrie 2011
(7 anunturi)
Septembrie 2011
(5 anunturi)
Iulie 2011
(1 anunturi)
Iunie 2011
(6 anunturi)
Mai 2011
(1 anunturi)
Feburarie 2011
(1 anunturi)

Baroul Bihor, Oradea, Str George Enescu nr 1, Tel/Fax: 0259/411799, 0359/410611 E-MAIL: baroul.bihor@gmail.com, baroul.bihor@rdslink.ro

© 2020 Baroul Bihor - Toate drepturile rezervate