Acasa Anunturi si evenimente Conducerea baroului Contact Abonare RSS
Duminica, 19 Iunie 2011 10:48

Va invederam ca proiectul este supus dezbaterii publice, oricare avocat avind posibilitatea ca prin intermediul Baroului sa prezinte initiative sau puncte de vedere, legate de proiectul de modificare sau completare al Statutului CAA

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONGRESUL AVOCATILOR
BUCURESTI, 10 – 11 IUNIE 2011HOTARAREA NR. 13


privind sistemul propriu de asigurari sociale a avocatilor.


In conformitate cu dispozitiile art. 63 alin. (3) si art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 astfel cum a fost modificata prin OUG nr. 10/2011 privind modifi­carea si completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 113 din 14 februarie 2011,
Congresul avocatilor,


HOTARASTE:Art. 1. Se mandateaza Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania pentru continuarea lucrarilor de redactare a proiectului de modificare si completare a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor.

Art. 2. Se adopta tezele principale ale acestui proiect, dupa cum urmeaza:
(1) Sistemul propriu de asigurarii sociale pentru avocati este organizat si functioneaza pe baza urmatoarelor principii:
a) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului, conform legii;
b) principiul interesului public, conform caruia dreptul la pensie si la asigurari sociale este un drept constitutional, ocrotit si promovat de lege in scopul realizarii protectiei sociale;
c) principiul solidaritatii intre avocati, care au drepturi si obligatii reciproce pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de Lege si Statut;
d) principiul obligativitatii, conform caruia toti avocatii participa fara exceptii la sistem, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;
e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurarii sociale se constituie pe baza contributiei obligatorii a fiecarui avocat, iar drepturile de pensii si asigurari sociale se cuvin pe baza acestei contributii;
f) principiul nediscriminarii care asigura participantilor la sistem un tratament egal intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica in ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de Lege si Statut;
g) principiul specializarii contributiilor si fondurilor, potrivit caruia contributiile la sistem si prestatiile generate de acesta trebuie sa se regaseasca distinct in fondul de pensii si in fondul destinat altor asigurari sociale;
h) principiul descentralizarii flexibile care asigura dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului cu protectia integritatii acestuia prin C.A.A. si dezmembramintele care se infiinteaza si functioneaza pe langa fiecare barou;
i) principiul repartitiei echitabile, pe baza caruia fondurile de pensii si fondurile pentru alte asigurari sociale se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului, conform legii si prezentului statut.
(2) Necesitatea debirocratizarii sistemului prin suprimarea paralelismelor si in acest sens:
a) desfiintarea adunarii generale a filialei, hotararile privind sistemul de pensii si asigurari sociale urmand a se lua in adunarile generale ale barourilor la care, pe langa avocatii cu drept de exercitare a profesiei vor participa si ceilalti membri ai sistemului;
b) consiliul de conducere al filialei va fi numit de Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor la propunerea consiliului baroului;
c) definirea naturii si competentelor entitatilor descentralizate ale sistemului, raporturile dintre acestea precum si raporturile acestora cu UNBR, Casa de Asigurari a Avocatilor si barourile;
d) analiza impactului reglementarii posibilitatii existentei unor forme asociative ale entitatilor descentralizate ale sistemului.
(3) Necesitatea armonizarii sistemului de pensii si asigurari sociale al avocatilor cu actele comunitare si a compatibilizarii acestui sistem cu sistemul public intern.
(4) Posibilitatea constituirii fondurilor facultative de pensii pe baze optionale.
(5) Evaluarea si actuarizarea periodica a sistemului de pensii si asigurari sociale si fundamentarea oricarei decizii de politica generala si strategie pe concluziile acestor analize.

Art. 3. – Prezenta Hotarare se afiseaza pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si a Casei de Asigurari a Avocatilor (www.caav.ro) si se comunica prin e-mail barourilor si Casei de Asigurari a Avocatilor.
Consiliul Casei de Asigurari a Avocatilor va asigura comunicarea hotararii catre filialele C.A.A.
 

pentru Prezidiul Congresului

P R E S E D I N T E U.N.B.R. ,
Av. dr. Gheorghe Florea

ARHIVA

August 2020
(3 anunturi)
Iulie 2020
(6 anunturi)
Iunie 2020
(1 anunturi)
Mai 2020
(2 anunturi)
Aprilie 2020
(2 anunturi)
Martie 2020
(11 anunturi)
Feburarie 2020
(3 anunturi)
Ianuarie 2020
(3 anunturi)
Decembrie 2019
(2 anunturi)
Noiembrie 2019
(4 anunturi)
Octombrie 2019
(3 anunturi)
Septembrie 2019
(3 anunturi)
August 2019
(2 anunturi)
Iulie 2019
(4 anunturi)
Iunie 2019
(6 anunturi)
Mai 2019
(4 anunturi)
Aprilie 2019
(2 anunturi)
Martie 2019
(3 anunturi)
Feburarie 2019
(9 anunturi)
Ianuarie 2019
(4 anunturi)
Decembrie 2018
(4 anunturi)
Noiembrie 2018
(4 anunturi)
Octombrie 2018
(2 anunturi)
Septembrie 2018
(2 anunturi)
August 2018
(2 anunturi)
Iulie 2018
(3 anunturi)
Iunie 2018
(4 anunturi)
Mai 2018
(3 anunturi)
Aprilie 2018
(4 anunturi)
Martie 2018
(5 anunturi)
Feburarie 2018
(2 anunturi)
Ianuarie 2018
(4 anunturi)
Decembrie 2017
(4 anunturi)
Noiembrie 2017
(4 anunturi)
Octombrie 2017
(2 anunturi)
Septembrie 2017
(3 anunturi)
August 2017
(3 anunturi)
Iunie 2017
(2 anunturi)
Mai 2017
(3 anunturi)
Aprilie 2017
(4 anunturi)
Martie 2017
(2 anunturi)
Feburarie 2017
(4 anunturi)
Ianuarie 2017
(4 anunturi)
Decembrie 2016
(2 anunturi)
Noiembrie 2016
(2 anunturi)
Octombrie 2016
(4 anunturi)
Septembrie 2016
(2 anunturi)
August 2016
(4 anunturi)
Iulie 2016
(4 anunturi)
Iunie 2016
(8 anunturi)
Mai 2016
(1 anunturi)
Aprilie 2016
(2 anunturi)
Martie 2016
(5 anunturi)
Feburarie 2016
(6 anunturi)
Ianuarie 2016
(3 anunturi)
Decembrie 2015
(3 anunturi)
Noiembrie 2015
(2 anunturi)
Octombrie 2015
(3 anunturi)
Septembrie 2015
(6 anunturi)
August 2015
(1 anunturi)
Iulie 2015
(2 anunturi)
Iunie 2015
(4 anunturi)
Mai 2015
(4 anunturi)
Aprilie 2015
(7 anunturi)
Martie 2015
(4 anunturi)
Feburarie 2015
(4 anunturi)
Ianuarie 2015
(4 anunturi)
Decembrie 2014
(3 anunturi)
Noiembrie 2014
(1 anunturi)
Octombrie 2014
(3 anunturi)
Septembrie 2014
(4 anunturi)
August 2014
(2 anunturi)
Iulie 2014
(1 anunturi)
Iunie 2014
(3 anunturi)
Mai 2014
(4 anunturi)
Aprilie 2014
(5 anunturi)
Martie 2014
(2 anunturi)
Feburarie 2014
(5 anunturi)
Ianuarie 2014
(6 anunturi)
Noiembrie 2013
(4 anunturi)
Octombrie 2013
(2 anunturi)
Septembrie 2013
(2 anunturi)
August 2013
(2 anunturi)
Iulie 2013
(3 anunturi)
Iunie 2013
(1 anunturi)
Mai 2013
(2 anunturi)
Aprilie 2013
(5 anunturi)
Martie 2013
(6 anunturi)
Feburarie 2013
(5 anunturi)
Ianuarie 2013
(7 anunturi)
Decembrie 2012
(3 anunturi)
Noiembrie 2012
(6 anunturi)
Octombrie 2012
(3 anunturi)
Septembrie 2012
(4 anunturi)
August 2012
(2 anunturi)
Iulie 2012
(2 anunturi)
Iunie 2012
(4 anunturi)
Mai 2012
(4 anunturi)
Martie 2012
(5 anunturi)
Feburarie 2012
(5 anunturi)
Ianuarie 2012
(9 anunturi)
Noiembrie 2011
(4 anunturi)
Octombrie 2011
(7 anunturi)
Septembrie 2011
(5 anunturi)
Iulie 2011
(1 anunturi)
Iunie 2011
(6 anunturi)
Mai 2011
(1 anunturi)
Feburarie 2011
(1 anunturi)

Baroul Bihor, Oradea, Str George Enescu nr 1, Tel/Fax: 0259/411799, 0359/410611 E-MAIL: baroul.bihor@gmail.com, baroul.bihor@rdslink.ro

© 2020 Baroul Bihor - Toate drepturile rezervate